Menighedsråd

Menighedsråd

Hvad laver menighedsrådet?

Tyrsted-Uth Sogne har et meget aktivt og engageret menighedsråd. De, der sidder i rådet, har mange forskellige roller og opgaver: De er arbejdsheste, visionære, arbejdsgivere, koordinatorer, organisatorer og meget mere.

Som det står i loven skal menighedsrådet sørge for sognets kirkelige og administrative anliggender samt virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Tyrsted og Uth har et fælles menighedsråd med 3 medlemmer fra Uth og med 11 medlemmer fra Tyrsted. Vore 4 præster er også medlemmer af menighedsrådet. På møderne deltager yderligere en medarbejderrepræsentant. Daglig leder er sekretær for menighedsrådet.

Menighedsrådsmøder er offentlige, så du er velkommen til at møde op, og se hvordan et sådan møde foregår.

Menighedsrådet tildeles hvert år en portion penge fra provstiet (skattekroner) som vi forvalter. De fleste penge bruges til løn til personalet og til at vedligeholde kirker, sognehus og præsteboliger. Man har til enhver tid mulighed for at se regnskaber og budgetter for sognene.

Vi er ansvarlige for konfirmandundervisningen og for ”oplæring i den kristne tro” af øvrige folkekirkemedlemmer i sognet. Det vi også kalder menighedens liv og vækst.

Livet omkring kirken finder du i de ugentlige gudstjenester og i de mange forskellige aktiviteter. I kirkeblad og på hjemmesiden oplyses gudstjenester og aktiviteter, som alle er velkomne til.

Ligeledes er du velkommen til at følge os på vores Facebook side “Tyrsted-uth kirker”, hvor en del af kirkens aktiviteter også annonceres mm.

Menighedsrådsmedlemmer/Udvalg

Den 24. november 2020 blev det nye menighedsråd konstitueret, og der blev valgt kandidater til de forskellige poster. Følgende er resultatet af valget:

Menighedsrådsformand Jann Besenbacher
Næstformand Søren Peter Buhl
Kirkeværge Tage Mortensen
Kasserer Lissi Rasmussen
Sekretær Jeanette Blicher Rumph (Ansat)
Kontaktperson Flemming Fyrstenberg
Bygningskyndig Tom Halling
Underskriftsberettiget Jann Besenbacher,
Søren Peter Buhl
Kirkegårdsudvalget Vibeke Mosegaard (formand),,
Tom Jensen,
Kirsten Tang,
Karen Holdt Madsen
Præstegårdsudvalget Tage Mortensen,
Ina Søgaard,
Kristian Daugaard
Valgbestyrelsen

Lissi Rasmussen (formand),

Jann Besenbacher,

Jens Peder Baggesgaard

 

I Tyrsted- Uth menighedsråd er man valg for en periode af 4 år af gangen.

Pr. December 2022 trådte Ole Johansen ud af menighedsrådet og Tom Jensen trådte ind i menighedsrådet.

Menighedsråd 2020-2024 / Navn-Billed

 Jann Besenbacher (formand)

Kontakt:  Tlf. nr. 2330 7438 / Mail: jann@besenbacher.com

 Søren Peter Buhl (Næstformand)

 Flemming Fyrstenberg (Kontaktperson)

Kontakt:  Tlf. nr. 4042 6337 / Mail: flemmingfyrstenberg@live.dk 

 Lissi Rasmussen (Kasser)

  Tage Mortensen(Kirkeværge)

  Vibeke Mosegaard (Formand Kirke- og kirkegårdsudvalg)

 Ina Neimann Søgaard (Formand Præstegårdsudvalg)

 Joan Nymand

 Kristian Daugaard

 Kirsten Tang

 Tom Jensen

 Trine Hansen

Mødedatoer 2024

mødetid kl. 17.00-20.30

tirsdag d. 16. januar
onsdag, d. 21. februar
torsdag, d. 21. marts
onsdag, d. 17. april kl. 16.00
tirsdag, d. 7. maj
torsdag, d. 13. juni
tirsdag, d. 13. august
onsdag, d. 11. september
torsdag, d. 10. oktober
tirsdag, d. 12. november
Stiftende møde i nyt MR- råd onsdag, d. 20. november

Mødedatoer 2024 – Nyt Menighedsråd

mødetid kl. 17.00-20.30

tirsdag d. 10. december
Møder 2025
onsdag, d. 22. januar
torsdag, d. 20. februar
tirsdag, d. 18. marts