Daglig leder / Kirke- og kulturmedarbejder

Daglig leder / Kirke- og kulturmedarbejder

Kontakt

Jeanette Blicher Rumph

Tel.: 51 23 82 12

jru@km.dk

 

Ansat pr. 1. november 2022 i en kombineret stilling som Daglig leder/ Kirke- og kulturmedarbejder.

Jeg er opvokset og bor fortsat i sognet.

Jeg  er oprindeligt uddannet Sygeplejerske i 1992 og blev færdig med Diplom i Ledelse i 2007 og sidst er jeg uddannet Diakon 2021.

Jeg har siddet i Tyrsted-Uths menighedsråd fra 2012-2020. Hvor jeg har været formand for aktivitetsudvalget og særligt fokus på børn og ungearbejdet.

Jeg skal i det nye år til at uddanne mig til kirke- og kultur medarbejder og i personregistrering.

Jeg er gift med Michael og vi har to voksne børn, som er flyttet hjemmefra.