Uth Kirke

Uth Kirke

Uth Kirke  Grøn kirke

Uth Kirke fortalt af Hanne Westergaard – Klik her og hør om Uth Kirke

Mere om Uth Kirke

Uth Kirke er bygget i 1577 af Karen Gyldenstjerne til Boller Slot, som afløser for en forfalden romansk kirke. Den er en af relativt få kirker i Danmark fra reformationstiden. Desværre er mange af bygningens karakteristiske reformationstræk forsvundet ved en restaurering i 1869 og fremstår nu nærmest som en basilika. Den har dog bevaret det åbne præg, som den manglende adskillelse af kor og skib skaber.

Byggeri og interiør

Alter
Altertavlen er fra 1577, indsat, da reformationskirken blev bygget. Hovedfeltet forestiller nadverens indstiftelse, og på sidefelterne er efter god luthersk skik henholdsvis Fadervor og Indstiftelsesordene gengivet. Herunder står Karen Gyldenstjernes og hendes mands, Holger Rosenkrantz’ valgsprog: ”Auf Gott vertravet ist wol Gebavet” K.G.S. ”Gott sei uns holdt und rechnen kein Schuldt” H.R.K.

Under midterfeltet står der, at ejerne af Boller og Møgelkær i 1724 lod tavlen ”på ny renovere og stafere”.

Døbefont
Sammen med kirkens tympanon stammer døbefonten formentlig fra den romanske Uth Kirke. Det er en for egnen typisk løvefont. Dette smukke eksemplar har endda givet navn til den såkaldte ”Uth-gruppe”; et antal fonte, som man mener, er fremstillet af samme stenmester.

Fontens fod er smykket med palmetter og liljer i lavt relief. Kummen er udsmykket med to par løver, imellem hvilke der er anbragt et stiliseret træ. Imellem fod og kumme og på kummens kant er der hugget tovsnoninger.

Dåbsfadet er skænket af Hannibal Gyldenstjerne og hustru Helweg Kaas i 1622 og er i øvrigt mage til Tyrsted Kirkes dåbsfad. Midterfeltet forestiller Bebudelsen og i en dobbeltcirkel uden om er der springende hjorte.

Prædikestol
Prædikestolen med lydhimmel fra 1732 er skænket af grevinde Christine Sophie Holstein, født Rewentlov. Der har hersket en vis usikkerhed om, hvem der har udført arbejdet. Men på baggrund af sammenligninger med andre stole mener man at kunne fastslå, at det er Jørgen Arentzen Slache, der er mester for det smukke træskærerarbejde.

Kalkmalerier
På korvæggene er der en frise af kalkmalerier. De forestiller Holger Rosenkrantz og Karen Gyldenstjernes våbenskjolde samt Karen Gyldenstjernes aners skjolde.

På den nordvendte væg er der tilføjet en tekst, som er delvist ødelagt af tidligere overkalkning og af restaureringen i 1869. Her giver Karen Gyldenstjerne tilkende, at hun har ladet kirken bygge i år MDLXXV (1575).

Gravkapellet
I kapellet, som indtil restaureringen havde adgang fra kirkegården men nu står i forbindelse med kirkerummet, ligger Holger Rosenkrantz og Karen Gyldenstjerne begravet i en såkaldt Tomba. Den er udformet som en alkove og bygget ind i en niche. I tombaen ligger også Holger Rosenkrantz’ første hustru Mette Kronos og deres to børn, Margrethe og Ellen.

Tre sarkofager er anbragt fritstående i kapellet. De rummer de jordiske rester af Jens Krag Juel Wind; dennes hustru Sophia Magdalene Friis samt Kammerherreinde Cathrine Wilhelmine Juel.

Boller Slot og dermed Uth Kirke overgik til slægten Friis i 1663. I kapellet hænger også et stort maleri forestillende Holger Rosenkrantz, Karen Gyldenstjerne og deres fire sønner.

“Unterwegs nach Morija”

Skulpturen er af kunstneren Bjørn Nørgaard og viser Abrahams og Isaks vej til offerbjerget. Værket er i 2016 skænket til Uth Kirke af Tove og Carsten Løvbjergs Almene Fond.

“Vaya con Dios”

Skibsmodellen er bygget af Niels Gerhardt Hulmose Nielsen (1928-2011). ”Vaya con Dios” betyder ”gå med Gud” eller ”må Gud være med dig”. Historien om det skib, modellen er bygget efter, kendes desværre ikke.