Sognehuset

Sognehuset

Lidt om Tyrsted-Uth sognehus:Grøn Kirke

 Tyrsted-Uth sognehus blev oprindeligt bygget som præstebolig tilbage i 1970. Da Horsens i den efterfølgende tid udvidede sig i stor grad mod syd blev der behov for faciliteter til det opståede behov for aktiviteter i sognene. Derfor blev boligen omdannet til sognehus i 1980-erne. Huset blev herefter fyldt op med gode aktiviteter; men allerede i starten af 00-erne opstod problemerne med at faciliteterne igen blev for små. Efter mange overvejelser endte det ud med at der blev foretaget en større udvidelse af sognehuset. Det ”nye” sognehus blev herefter taget i brug i 2007.

Sognehuset er et stort aktiv for vore sogne og til tider er huset igen ved at være for lille til de mange gode og inspirerende aktiviteter, der foregår i huset.

Med hensyn til de mangeartede aktiviteter henvises til kirkeblad og hjemmeside; men det månedlige antal besøgende i sognehuset udgør ca. 1.500, huset er et stort aktiv for det kirkelige liv i vore sogne.

Klik her for at se udlejning folder:

2023 Sognehuset folder- udlejning

Glemte sager:

Alle glemte sager fra Kirkerne og Sognehus gemmes i en kasse i sognehuset.

Henvend dig venligst på kirkekontoret i åbningstiden tirsdag-fredag mellem j kl. 9-12.