Sognehuset

Sognehuset

Kunsten i Tyrsted Kirke

Der hænger skiftende kunst i Sognehuset, i ca. 3 måneder af gangen.

Bestyres af Joan Nymand, Tage Mortensen og Leo Hansen.

Kunstnere der vil udstille kan henvende sig til Leo Hansen på 2012 1165