Navngivning

Navngivning

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen.

En navngivning foregår via www.borger.dk

Navnet vil derefter blive registreret og man vil få tilsendt en Personattest.