Faderskab

Faderskab

Ugifte skal aflevere Omsorgs-og Ansvarserklæring om faderskab senest 28 dage efter fødslen, hvis der er en kendt far til barnet.

Dette gøres ved at gå på www.borger.dk, husk far har 48 timer til at godkende faderskabet med sit Mit-id.

Det er vigtigt at I,  når I meddeler Statsforvaltningen faderskabet inden fødslen, afleverer “blanket 1” fra Statsforvaltningen inden 28 dage efter fødslen.

Man kan altid henvende sig til kirkekontoret, hvis man er i tvivl om hvad man skal gøre.