Gravstedets former

Gravstedets former

Kirkegården bliver mere grøn

Tyrsted og Uth kirker er grønne kirker. Vi vil fremadrettet gå mere og mere over til også at blive grønne kirkegårde, det vil sige tænke på klimaet og biodiversitet.

Derfor vil der ske forandringer. Bla. vil der være gran fra grandækningen på tomme gravsteder,

afklip fra hæk vil også blive brugt, stauder og vildblomster vil blive plantet og sået forskellige steder.

Vi laver forsøg med at plante hornvioler i oktober mdr., når is begonierne tages af.

Græsset vil stå højere nogle steder.

Der vil laves naturlige insekthoteller.

Vi håber, brugerne vil hjælpe med at sortere affald, så der kun er grønt affald i disse spande.

Brugerne skal vænne sig til en lidt mere vild kirkegård, vi håber, det vil blive taget godt imod.