Vielse

Vielse

Datoen aftales med kirkekontoret, der formidler videre til præsten.

Man kan blive viet i Tyrsted eller Uth kirke hvis man bor i eller har tilknytning til sognet. Tilknytning kan være dåb, konfirmation i sognet eller nære pårørende som er begravet fra kirken.

Prøvelsesattest fremskaffes på www.borger.dk

Kirkekontoret fremsender en huskeliste, når datoen nærmer sig.

Man kan ønske en bestemt præst fra eller uden for sognet, men præsterne fordeler vielserne ligeligt imellem sig.

Før vielsen mødes man med præsten og aftaler nærmere ang. vielsen.