Vielse

Vielse

Datoen aftales med kirkekontoret, der formidler videre til præsten.

Man kan blive viet i Tyrsted eller Uth kirke hvis man bor i eller har tilknytning til sognet. Tilknytning kan være dåb, konfirmation i sognet eller nære pårørende som er begravet fra kirken.

Prøvelsesattest fremskaffes på www.borger.dk

Kirkekontoret fremsender en huskeliste, når datoen nærmer sig.

Man kan ønske en bestemt præst fra eller uden for sognet.

I starten af året fordeler præsterne de vielser der er i kalenderen.  Hvis man ønsker en præst fra et andet sogn skal man selv tage kontakt til ham/hende.

Ca. 3 måneder inden vielsen får I tilsendt et brev på Eboks, deri bekræftes sted, tid og præst. Parret tager kontakt til præsten og aftaler nærmere ang. vielsen.