Orgler

Orgler

Tyrsted kirke: Bruno Christensen 1995, 13 stemmer, to manualer og pedal

13 stemmer, to manualer og pedal

Hovedværk: Principal 8’, Rørfløjte 8’, Oktav 4’, Kobbelfløjte 4’, Spidsfløjte 2’, Mixtur III-IV kor og Tremulant

Svelleværk: Gedaktpommer 8’, Rørfløjte 4’, Quint 2 2/3’, Principal 2’, Terz 1 3/5’, Obo 8’ og Tremulant

Pedal: Subbas 16′

Normale koblinger

Uth kirke: Knud Olesen, 1894, 6 stemmer, et manual

Bourdon 16’, Principal 8’, Fugara 8’, Gedakt 8’, Octav 4’, Octav 2’