Præster

Præster

Kontakt

Tel.: 51 23 82 79
jpb@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst

Jens Peder Baggesgaard

Jeg er fra ’61, og kom til Tyrsted-Uth i 2001 efter et vikariat i Tamdrup på godt et år. Jeg har tre voksne børn og bor i tjenesteboligen på Tyrstedlund 9. Jeg blev kirkebogsførende sognepræst i 2005.

Jeg har altid haft konfirmander fra Bankagerskolen og nogle år har jeg også centerklasserne. Desuden har jeg konfirmand(er) på Endelave, hvor jeg også er den ”faste” præst. Det vil sige, at jeg deltager i menighedsrådsmøder og har træffetider i hverdage på øen, og således koordinerer præstearbejdet på Endelave.

Jeg er tillidsrepræsentant i Horsens Provsti og formand for bestyrelsen for tillidsrepræsentanterne i Århus Stift.

Kontakt

Tel.: 30 51 10 84
khm@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst

Karen Holdt Madsen

Mit navn er Karen Holdt Madsen. I 1994 blev jeg ordineret i Budolfi Kirke, Ålborg til et vikariat i Skørping, siden var jeg 10 år i Malt-Folding i Sydjylland og kom derfra til Tyrsted-Uth i 2006.

Jeg er gift med Jørgen Serup, vi har to voksne børn og bor med hund og høns i Skovhuset i Tønballe.

Konfirmandforberedelse for elever på Dagnæsskolen hører under mit ansvarsområde, så spørgsmål herom rettes til mig. Ellers står jeg, sammen med Joan Nymand fra menighedsrådet, for Damesalon. Jeg er medlem af aktivitetsudvalget, og sammen med Jens Peder Baggesgaard har jeg litteraturkredsen. Er der bud efter mig, tager jeg glad og gerne ud og fortæller de allerbedste af Selma Lagerlöfs fortællinger.

Kontakt

Tel.: 75 68 24 48
beeh@km.dk

Træffes ikke fredag .

Sognepræst

Bettina Erbs Hillers

Jeg blev kandidat fra Aarhus Universitet i foråret 1998 og begyndte min præstegerning i foråret 2000, da jeg fik embedet her i Tyrsted-Uth. Jeg bor i præsteboligen på Søndermarksvej 2 i Sejet.

Jeg er mor til to voksne drenge og en datter, der stadig går i folkeskole.

I menighedsrådsregi sidder jeg i udvalget for børn og unge.

Sammen med sognepræst Jesper Hyldahl har jeg konfirmanderne fra Højvangskolen, hvor jeg hvert år har konfirmationsforberedelse og konfirmation for en af de tre klasser.

Kontakt

Tel.: 21 27 17 72
jhy@km.dk

Træffes ikke mandag.

Sognepræst

Jesper Hyldahl

Jeg er uddannet cand. theol. 1999 fra Aarhus Universitet og har inden min ansættelse som sognepræst i Tyrsted-Uth-Endelave i 2010 arbejdet med forskning ved universitetet. Jeg har især beskæftiget mig med den tidlige kirkes forskellige kristendomsformer.

Siden 2003 har jeg været bosat nord for Kolding, i Eltang, hvor min hustru, Christine Alexandersson, er sognepræst. Vi har to voksne børn.

Ud over det almindelige præstearbejde, fungerer jeg som medlem af aktivitetsudvalget og er i udvalget for Mod på livet-gruppen.

Jeg har – sammen med Bettina Erbs Hillers – ansvaret for konfirmanderne fra Højvangskolen.

Af særlige interesser er Gudstjenestens liturgi, kollekter og bøn. Jeg har derfor også været del af redaktionsgruppen bag og bidragyder til en række bøger fx ”Himlen i mine fodsåler”, ”Gudstjenestens Bønner I-II” og senest ”Epistelklip”.