Tyrsted Kirke

Tyrsted Kirke

TYRSTED KIRKEGrøn Kirke

Tyrsted Kirke er en romansk frådstenskirke bygget i 11-1200 tallet. Tårnet og våbenhuset

er tilføjet i senmiddelalderen. Lidt atypisk er våbenhuset bygget til skibets norddør.

Formentlig fordi landsbyen Tyrsted lå nord for kirken. Det gør den stadig, men Horsens har vokset sig stor, så kirken nu er så godt som omkranset af bebyggelse.

Kirken har gennem årene forandret udseende indvendig. Bl.a. har der været sænket bjælkeloft og korbuen og ribber har været prydet af kalkmalede borter.

I dag står kirkerummet rent og enkelt med loftets hvælvinger fritlagte og med den romanske døbefont stående midt i korbuen.

I 2015 bad menighedsrådet kunstneren Lise Malinovsky om at fremstille en ny altertavle til kirken. Menighedsrådet påtog sig gennem diverse tiltag at indsamle en stor andel af udgiften. Påsken 2016 blev altertavlen og det istandsatte kor taget i brug.

Altertavlen er en triptykon, hvor hovedfeltet er en pieta: Maria holder sin døde søn i armene. Højre sidefelt er en parafrase over dåben – eller måske er det Jesusbarnet, kunstneren har afbilledet i en regn af passionsblomster med helligåndsduen svævende oven over. Det er et barn, der bærer frugt, ser man. For barnet holder en vindrueklase i hånden. Eller måske er det nadverens vin, der henvises til? Det vil i så fald suppleres af et kornneg på venstre sidefelt, hvorover der dannes en trekant af fisk. Kunstneren leger med det kristne symbolsprog og væver Tyrsted Kirkes klenodie med ind i maleriet gennem de mange små muslingeskaller på dette felt (se nedenfor).

Når tavlen lukkes i, fremstår endnu et motiv. Her er motivet sædemandslignelsen. Sædemanden strør med sin store runde hånd sæden ud over den ganske jord. Noget lander på klippegrund, noget blandt tidsler og noget bliver spist af fugle. Og noget lander i god jord, hvor det spirer, vokser op og bære helt op til 100 fold.

I våbenhuset hænger føromtalte klenodie: Peder Kællers ligsten fra ca. 1300 eft. Kr. ’Petrus dictus kæller’ står der over skikkelsen. Peder Kæller står i sin rejsekappe med pilgrimsstaven i den ene hånd og en palmegren i den anden. Palmegrenen er tegn på, at han har været på pilgrimsfærd til Jerusalem. På den taske, han bærer om livet, er der fæstet en muslingeskal; en såkaldt ibskal, som han formentlig har hentet på pilgrimsrejse til Santiago de Compostela.

Tyrsted Kirke var lukket fra 3. januar 2020 indtil Påske 2020. Kirkens skib blev kalket, gulvet lagt om, og  blev indsættes nye bænke. Endelig fik prædikestolen et nyt udtryk. Igen var det Lise Malinovsky, der stod for arbejdet.

Det er dejligt, at Tyrsted Kirke nu fremstår lys og harmonisk.

Tyrsted Kirke er mindre end Uth, men til gengæld ældre. Dele af kirken er muligvis fra sidste halvdel af 1100-tallet. Kirkegården grænser op til villakvartererne i det sydlige Horsens.

Altertavle

Altertavlen som kunstneren Lise Malinovsky har fremstillet til kirken, blev præsenteret på bedste vis d. 27. Marts 2016. Det bliver en Altertavle der kommer til at pryde Kirken i mange år fremover.

Den gamle Altertavle er stadig bevaret bagerst i Kirken.

Festgudstjeneste i Tyrsted Kirke indvielse af altertavle

Endelig blev det Påskedag hvor vi kunne præsentere vores flotte nye Altertavle i Tyrsted Kirke.

Altertavlen som kunstneren Lise Malinovsky har fremstillet til kirken blev præsenteret på bedste vis.

 En altertavle, som skal pryde kirken i mange hundrede år frem.

Efter festgudstjenesten, hvor sognets præster medvirkede, invitererede menighedsrådet hele sognet og alle, der har bidraget til virkeliggørelsen af projektet, til reception i Sognehuset.

Her ses den flotte Altertavle opslået.

Sognet

I dag kan det synes lidt pudsig, at den mindste kirke på den måde ligger i det største sogn. Men det skyldes netop den udvikling, som området har gennemløbet i de sidste 100 år. Oprindeligt var Tyrsted og Uth to små landsbyer uden for Horsens. Uth kirke lå tættere på Boller Slot og fik derfor større opmærksomhed fra herremanden. Senere voksede Horsens by ind over Tyrsted grænser og mangedoblede antallet af sognebørn.

Tyrsted Kirke fortalt af Hanne Westergaard – Klik her og hør om Tyrsted Kirke

 

 

Her ses kunstneren Lise Malinovsky, som har malet altertavlen og udsmykket den øvrig del af den renoverede Tyrsted kirke.