Tyrsted Kirke

Tyrsted Kirke

Tyrsted Kirke er en romansk frådstenskirke bygget i 11-1200 tallet. Tårnet og våbenhuset er tilføjet i senmiddelalderen. Lidt atypisk er våbenhuset bygget til skibets norddør. Formentlig fordi landsbyen Tyrsted lå nord for kirken. Det gør den stadig, men Horsens har vokset sig stor, så kirken nu er så godt som omkranset af bebyggelse.

Kirken har gennem årene forandret udseende indvendig. Bl.a. har der været sænket bjælkeloft og korbuen og ribber har været prydet af kalkmalede borter.

I dag står kirkerummet rent og enkelt med loftets hvælvinger fritlagte og med den romanske døbefont stående midt i korbuen.

I 2015 bad menighedsrådet kunstneren Lise Malinovsky om at fremstille en ny altertavle til kirken. Menighede påtog sig gennem diverse tiltag at indsamle en stor andel af udgiften. Påsken 2016 blev altertavlen og det istandsatte kor taget i brug.

Altertavlen er en triptykon, hvor hovedfeltet er en pieta: Maria holder sin døde søn i armene. Højre sidefelt er en parafrase over dåben – eller måske er det Jesusbarnet, kunstneren har afbilledet i en regn af passionsblomster med helligåndsduen svævende oven over. Det er et barn, der bærer frugt, ser man. For barnet holder en vindrueklase i hånden. Eller måske er det nadverens vin, der henvises til? Det vil i så fald suppleres af et kornneg på venstre sidefelt, hvorover der dannes en trekant af fisk. Kunstneren leger med det kristne symbolsprog og væver Tyrsted Kirkes klenodie med ind i maleriet gennem de mange små muslingeskaller på dette felt (se nedenfor).

Når tavlen lukkes i, fremstår endnu et motiv. Her er motivet sædemandslignelsen. Sædemanden strør med sin store runde hånd sæden ud over den ganske jord. Noget lander på klippegrund, noget blandt tidsler og noget bliver spist af fugle. Og noget lander i god jord, hvor det spirer, vokser op og bære helt op til 100 fold.

I våbenhuset hænger føromtalte klenodie: Peder Kællers ligsten fra ca. 1300 eft. Kr. ’Petrus dictus kæller’ står der over skikkelsen. Peder Kæller står i sin rejsekappe med pilgrimsstaven i den ene hånd og en palmegren i den anden. Palmegrenen er tegn på, at han har været på pilgrimsfærd til Jerusalem. På den taske, han bærer om livet, er der fæstet en muslingeskal; en såkaldt ibskal, som han formentlig har hentet på pilgrimsrejse til Santiago de Compostela.

Tyrsted Kirke vil være lukket i fra 3. januar 2020 indtil Påske 2020. Kirken skib skal kalkes, gulvet lægges om, og der skal indsættes nye bænke. Endelig skal prædikestolen have nyt udtryk. Igen er det Lise Malinovsky, der står for arbejdet. Det er vores forventning, at Tyrsted Kirke vil fremstå lys og harmonisk.