Dødsfald

Dødsfald

Anmeldes elektronisk til kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde havde bopæl.

Begravelse/ bisættelse skal foregå senest 7 dage efter dødsfaldet. Der kan dispenseres af begravelsesmyndigheden, som er kirkebogsførende Sognepræst Jens Peder Baggesgaard.

Begravelse/bisættelse sker ved at henvende sig til den præst, man ønsker, skal forrette begravelsen. Hvis man ikke har specielle ønsker henviser kordegnen eller bedemanden til præsten.