Stillingsopslag

Kirketjenere ved Tyrsted-Uth pastorat.

 

Tyrsted – Uth pastorat søger snarest muligt 2 stillinger som kirketjenere.

Der er tale om en fast stilling og et sygevikariat.

Timetallet for stillingerne er på henholdsvis 37 timer og 32 timer.

 

Arbejdsstedet er Tyrsted og Uth kirker samt Sognehuset beliggende i den sydlige del af Horsens kommune.

 

Stillingen som kirketjener indebærer blandt andet:

 • at medvirke ved kirkelige handlinger
 • at udføre praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer, møder, koncerter, undervisning m.v.
 • at udføre rengøringsopgaver i kirkerne og sognehuset
 • at passe og føre tilsyn med kirkens bygninger
 • at foretage indkøb af diverse forbrugsvarer
 • at have kontakt til kirkens håndværkere og andre, der arbejder for kirken i dagligdagen
 • at stå for indkøb og koordinere forplejning til kirkens arrangementer

Der skal påregnes aften og weekend arbejde.

 

Vi søger medarbejdere der:

 • har interesse for det kirkelige arbejde
 • kan fungere i et konstruktivt samarbejde med kirkens øvrige personale
 • kan arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt og med godt humør
 • har stor ansvarsbevidsthed, engagement, fleksibilitet
 • har håndværksmæssig forståelse

 

Ansøgere med kendskab til kirketjenerjobbet herunder kirketjeneste vil blive foretrukket.

 

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening henholdsvis Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver. Organisationsaftalen findes på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 259.595,12 – kr. 334.742,92(nutidskroner)for en fuldtidsstilling

Udgangspunktet for ansættelse er kr. 259.595,16.

Der er rådighedsforpligtigelse til stillingerne. Rådighedstillægget udgør kr. 24.497,48(nutidskroner) for en fuldtidsstilling.

 

Hvis den, der ansættes i stillingen, ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen.

Cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer kan findes på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Der er 3 måneders prøvetid. Der indhentes børneattest.

 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontaktperson Jann Besenbacher tlf. 23 30 74 38(træffes bedst på hverdage mellem 17 og 18).

 

Vi skal have din ansøgning senest fredag den 23. marts 2018 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13, 2018.

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til:

Menighedsrådet, Tyrsted – Uth pastorat på mail: 7967fortrolig@sogn.dk

 

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Stillingsopslag

Lockout

Vi ved at mange gerne vil have svar på hvordan en eventuel lockout vil påvirke de handlinger der foregår i kirken. Bryllupper, konfirmationer, gudstjenester, dåb, begravelser og bisættelser.

Vi har endnu ikke fuldt overblik over situationen; så snart vi har noget mere konkret bliver det meldt ud på hjemmesiden og på Facebook

Tyrsted-Uth Sogne

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Lockout

Musikalsk Legestue

Musikalsk Legestue for de 1-6 årige i Sognehuset

 

Kom sammen med dit barn/børn og syng, dans, spil og leg til salmer og små sange.

Der er ingen tilmelding og tilbuddet er gratis.

 

 

Vi har igen 5 gange Musikalsk Legestue datoerne er følgende:

Tirsdag d. 20. Marts kl. 16.15 – 17.00

Tirsdag d. 3. April kl. 16.15 – 17.00

Tirsdag d. 10. April kl. 16.15 – 17.00

Tirsdag d. 17. April kl. 16.15 – 17.00

Tirsdag d. 1. Maj 16.15 – 17.00

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Musikalsk Legestue

Orgelkoncert

Orgelkoncert i Tyrsted Kirke

 

Onsdag d. 21. Marts kl. 19.00

 

Organist Poul S. Jacobsen, som til dagligt er organist ved Vor Frue Kirke i Århus, spiller et fyldigt uddrag af J.S. Bachs “Clavierübung Dritter Teil”.

Dette værk, som Bach komponerede i forbindelse med fejringen af 200-års jubilæet for reformationens komme til byen Leibzig, blev en hyldest til reformationen og til luthersk kristendom.

Værket blev en “messe” i den forstand, at det følger den lutherske gudstjenestes opbygning med Kyrie, Gloria, Credo o.s.v., og det følger katekismerne bl.a., at der for hvert led er en lille og en stor koralbearbejdelse (svarende til den lille og den store katekismus)

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Orgelkoncert

Påskegudstjeneste

 Børnegudstjeneste Torsdag d. 5. April

 

Torsdag d. 5 April kl. 17.00 slår Tyrsted Kirke igen dørene op for gudstjeneste i børnehøjde.

Vi begynder kl. 17.00 i Tyrsted Kirke med gudstjeneste. Efter gudstjenesten går vi i Sognehuset for at spise, æggelege og måske et besøg af påskeharen.

 

Tilmelding senest 2 dage før til Mette Bugge på 5172 0254 eller mbg@km.dk. Husk at oplyse antal børn og voksne.

Pris for spisning:

1 voksen uden børn 25 kr.

1 voksen + børn  40 kr.

2 voksen + børn   60 kr.

 

Udgivet i Uncategorized | Kommentarer lukket til Påskegudstjeneste