Ikke-kategoriseret

Corona i Kirken

Corona i Kirken 600 400 Tyrsted Uth Sogne

Gudstjeneste hver søndag!

Vi holder kirken åben, og der er gudstjeneste hver søndag, kl. 10.30 i Uth Kirke. I den kommende periode får gudstjenesten en særlig karakter, fordi vi skal leve op til myndighedernes skærpede retningslinjer. Gudstjenesten bliver kortere end normalt, dvs. 30 min. og helt uden sang, men med orgelmusik, læsninger og prædiken. Og kun ved den sidste gudstjeneste i måneden er der mulighed for altergang.

I Uth kirke er der plads til 35 besøgende til gudstjenester.

Som et alternativ til gudstjenesten vil man på hjemmesiden og Facebook kunne finde en kort video med søndagens prædiken, musik og sang. Vi håber det kan bringe håb og trøst i en vanskelig tid.

Venlig hilsen
Præsterne

Konfirmationer 2021

Konfirmationer 2021 750 500 Tyrsted Uth Sogne

Datoer for konfirmation 2021. Hvis I har almindelige spørgsmål eller specielle problemer, det kunne være efterskoleophold eller skoleskift, så kontakt os, så vi kan hjælpe jer til at få jeres barn konfirmeret.

Dagnæsskolen
Lørdag d. 10. april

Bankagerskolen
Lørdag den 24. april
kl. 10.00 i Uth Kirke

Højvangsskolen
8.A og 8.B
Fredag den 30. april
hhv. kl. 9.30 og kl. 11.30

Højvangsskolen 8.C 
Lørdag den 1. maj
kl. 10.00 2021

Centerklassen
Lørdag den 8. maj 2021

Virtuelle gudstjenester

Virtuelle gudstjenester 560 420 Tyrsted Uth Sogne

Se prædiken for søndag d. 24. Januar Sidste søndag efter hellig tre konger af Jens Peder Baggesgaard

 

Se prædiken for d. 17. Januar 2. søndag efter hellig 3 konger af Karen Holdt Madsen.

 

Se prædiken for d. 10 Januar 1. søndag efter hellig 3 konger af Jesper Hyldahl.

 

Se Sognepræst Karen Holdt Madsens juleprædiken.

Information om COVID-19

Information om COVID-19 750 500 Tyrsted Uth Sogne

Tyrsted og Uth Kirke

Ved Gudstjenester, bisættelser og begravelser gælder følgende:

Der bæres mundbind/visir når man står eller går i kirken, har man glemt sit mundbind bliver der udleveret et ved indgangen.

Der sprittes godt af ved ind- og udgang af kirken.

Vi kan max. 35  personer i Uth kirke til gudstjenester. Tyrsted kirke er lukket for renovering.

Vi passer på hinanden og holder afstand.

Sognehuset

Der bæres mundbind/visir når man står/går rundt. Dette kan tages af når man sidder på sin plads. Har man ikke eget mundbind med udleveres der et.

Sognehuset er i øjeblikket lukket for besøgende.

Hold øje med hjemmesiden og facebook omkring de arrangementer du har interesse i.

Vi passer på hinanden og holder afstand.

 

Kordegnen arbejder i øjeblikket hjemmefra men kan kontaktes på tlf.: 40 12 50 09 eller tlf.: 75 64 32 33.

Attester ol. kan efter aftale afhentes i Sognehuset.

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev 588 450 Tyrsted Uth Sogne

Manglende nyhedsbrev
Der kommer beklageligvis ikke noget Nyhedsbrev ud her i starten af oktober.

Tyrsted og Uths mailchimp konto er pludselig blevet spærret. Det betyder at al opsætning samt alle mailadresser og navne på alle tilmeldte personer er væk.

Så snart det kan lade sig gøre, bliver der udarbejdet og oprettet et nyt nyhedsbrev.

Ønsker man at modtage et nyhedsbrev fra Tyrsted og Uth Sogne i fremtiden for at kunne følge med i, hvad der sker. Bedes man sende navn og mailadresse til Mette Bugge på mbg@km.dk
Beklager endnu engang.

Mange hilsner
Mette Bugge
Kirke- og kulturmedarbejder i Tyrsted og Uth

Valgforsamling

Valgforsamling 681 500 Tyrsted Uth Sogne

Bekendtgørelse af resultat af ekstraordinær valgforsamling d. 6. oktober til nyt Menighedsråd 2020

Grundet et ikke fuldtalligt nyt menighedsråd 2020 , blev der udløst suppleringsvalg ved en ekstraordinær valgforsamling Tirsdag, d. 6. Oktober 2020 kl. 19.00 i Tyrsted Sognehus.

Her deltog 12 personer, hvoraf 9 personer var stemmeberettiget

Nedenfor ses navne på de ny valgte medlemmer:
Ina Neimann Søgaard Tyrsted Sogn
Kristian Daugaard Tyrsted sogn

Medlemmets navn/ Menighedsrådskreds (sogn) (Valgt ved ordinær valgforsamling d. 15.9.2020)
Flemming Fyrstenberg Uth Sogn
Hanne Elisabeth Westergaard Tyrsted Sogn (ønsker at udtræde af private årsager)
Jann Besenbacher                                                 Tyrsted Sogn
Joan Mostrup Nymand                                          Tyrsted Sogn
Kirsten Rahbek Tang                                              Tyrsted Sogn
Lissi Rasmussen                                                     Tyrsted Sogn
Ole Johansen                                                          Uth Sogn
Søren Peter Buhl                                                    Tyrsted Sogn
Tage Mortensen                                                     Tyrsted Sogn
Trine Hansen                                                          Tyrsted Sogn
Vibeke Mosegaard Poulsen                                    Tyrsted Sogn

Stedfortrædere Uth
Tom Jensen     nr. 1
Egon Hansen   nr. 2

Da menighedsrådet fortsat ikke er fuldtalligt retter Valgbestyrelsen henvendelse til Biskoppen i Aarhus Stift. Dette med henblik på, at søge om dispensation for, at ovenstående medlemmer kan få tilladelse til at blive det kommende menighedsråd.

Ligeledes at der har været henvendelse fra en borger, som har løst sognebånd for sendt til at kunne deltage i valget, som ønsker at indgå i menighedsrådet.

Tak til alle der har deltaget i valget til nyt menighedsråd 2020. De bedste ønsker for arbejdet i det nye menighedsråd.

Jeanette Blicher Rumph
På vegne af valgbestyrelsen