TyrstedKirke

Vi synger højskolesange

Vi synger højskolesange 1587 2245 Tyrsted Uth Sogne

Status på projekt Kirkeskov

Status på projekt Kirkeskov 538 403 Tyrsted Uth Sogne

Pr. juni 2024;

I menighedsrådet arbejdes der i øjeblikket med et projekt omkring rejsning af kirkeskov på jordarealet mellem Tyrsted kirke og Bjerrevej.

Dette blev omtalt i kirkebladet for et år siden, samt på årsmødet i september 2023, hvor alle var indbudt til at deltage.

Der var mange deltagere denne aften, hvor projektet blev fremlagt i form af 2 skitser som en inspiration til, hvad en kirkeskov kunne indeholde. Der blev mulighed for at komme med yderligere forslag til kirkeskoven – mange forslag kom frem.

Herefter besluttede menighedsrådet, hvem vi ville bruge som arkitekt på projektet. Arkitekten udarbejdede herefter et skitseforslag, hvor så mange ideer som muligt blev medtaget.

Dette nye skitseforslag er modtaget og behandlet i udvalget og menighedsrådet, hvorefter vi i maj måned havde et møde med Horsens Provsti om projektet.

Provstiudvalget finder projektet meget spændende og er positivt indstillet. Projektet er videresendt til godkendelse i stiftet.

Sådan et projekt koster noget at gennemføre, og vi kan ikke regne med at få alle pengene via provstiet, hvorfor opgaven nu er at gå i gang med at søge eksterne midler i fonde m.v. Dette arbejde igangsættes her i efteråret.

Projektet vil skulle gennemføres af det menighedsråd, der tiltræder 1. søndag i advent 2024. Dette menighedsråd sammensættes tirsdag den 17. september 2024 – så mød gerne op den dag.

Søren Peter Buhl, Udvalgsformand