Tyrsted Kirke

Babysalmesang – Hold 2

Babysalmesang – Hold 2 150 150 Tyrsted Uth Sogne

Babysalmesang – Hold 2

Babysalmesang – Hold 2 150 150 Tyrsted Uth Sogne

Babysalmesang – Hold 2

Babysalmesang – Hold 2 150 150 Tyrsted Uth Sogne

Hverdagsaften Gudstjeneste

Hverdagsaften Gudstjeneste 150 150 Tyrsted Uth Sogne

Hverdagsgudstjenester og Plejehjemsgudstjeneste

Hverdagsgudstjenester og Plejehjemsgudstjeneste 150 150 Tyrsted Uth Sogne

Børnegudstjeneste med fællesspisning

Børnegudstjeneste med fællesspisning 150 150 Tyrsted Uth Sogne

Gudstjeneste – 10. søndag efter Trinitatis

Gudstjeneste – 10. søndag efter Trinitatis 150 150 Tyrsted Uth Sogne

Gudstjeneste – 8. søndag efter Trinitatis

Gudstjeneste – 8. søndag efter Trinitatis 150 150 Tyrsted Uth Sogne

Gudstjeneste – 6. søndag efter Trinitatis

Gudstjeneste – 6. søndag efter Trinitatis 150 150 Tyrsted Uth Sogne