Mulighed for Drop in- Dåb og vielser i Frelser Kirke

Mulighed for Drop in- Dåb og vielser i Frelser Kirke

Mulighed for Drop in- Dåb og vielser i Frelser Kirke 1169 1702 Tyrsted Uth Sogne

Den 23.03.23 holder Folkekirkerne i Horsens Drop-in dåb og -vielse i Vor Frelsers Kirke på Torvet i Horsens. 

Hvad er en Drop in-dåb?

eller holde en stor fest. Efter en kort samtale med præsten bliver du eller dit barn døbt. Hvis du ikke ønsker at have gæster med, kan kirken stille med dåbsvidner. Alle der har lyst kan blive døbt ved Drop in-dåb, det eneste, du skal huske, er gyldig billedlegitimation. Er du under 18 år, skal du have samtykke fra de forældre eller den værge som har forældremyndighed – enten i kraft af deres deltagelse ved dåben eller ved et skrifteligt tilsagn.

Hvad er en Drop in-vielse?

Hvis I hverken er til rådhuset eller til det store kirkebryllup, så har I her muligheden for alligevel at sige ja til hinanden på en hyggelig, intim og festlig måde. Med undtagelse af den personlige tale, er vielsesritualet det samme som til en almindelig vielse i kirken. Du vil inden vielsen blive tilbudt en kort samtale med den præst, der skal vie jer. Selve højtideligheden tager ca. 10 minutter. Drop in-vielse er også for jer, der i forvejen er gift på rådhuset og ønsker en kirkelig velsignelse.

Kirken stiller med vidner, så I kan blive viet helt alene, men I er også velkomne til at invitere venner og familie med til vielsen. Vi kan i sagens natur ikke love jer et bestemt vielsestidspunkt på forhånd.

Husk at mindst én af jer skal være medlem af folkekirken, og at I skal medbringe jeres godkendte prøvelsesattest. For at få udstedt en prøvelsesattest skal I udfylde en ægteskabserklæring på www.borger.dk under: Familie og børn → “Når I vil giftes”. Herefter får I via MitID tilsendt prøvelsesattesten, som I skal medbringe på selve vielsesdagen. OBS: Det kan tage op til 7 dage at få prøvelsesattesten fremsendt – så vær i god tid med papirarbejdet. Læs mere om den her: https://www.borger.dk/familie-og-boern/Aegteskab-og-parforhold/Naar-I-vil-giftes

 

OBS: Alle der vil benytte sig af Drop in-dåb og -vielse skal have et cpr-nummer.

Efter vielsen eller dåben vil vi gerne invitere til en lille fejring med sødt og bobler i kirkens tilstødende lokaler.

Ønsker I flere oplysninger kan I kontakte sognepræst Hanne Henriksen på mail: hahe@km.dk eller mobil: 24 61 09 66

Vi glæder os til en festlig eftermiddag!

Sted:

Vor Frelsers Kirke
Torvet 9
8700 Horsens