Valgforsamling

Valgforsamling

Valgforsamling 681 500 Tyrsted Uth Sogne

Bekendtgørelse af resultat af ekstraordinær valgforsamling d. 6. oktober til nyt Menighedsråd 2020

Grundet et ikke fuldtalligt nyt menighedsråd 2020 , blev der udløst suppleringsvalg ved en ekstraordinær valgforsamling Tirsdag, d. 6. Oktober 2020 kl. 19.00 i Tyrsted Sognehus.

Her deltog 12 personer, hvoraf 9 personer var stemmeberettiget

Nedenfor ses navne på de ny valgte medlemmer:
Ina Neimann Søgaard Tyrsted Sogn
Kristian Daugaard Tyrsted sogn

Medlemmets navn/ Menighedsrådskreds (sogn) (Valgt ved ordinær valgforsamling d. 15.9.2020)
Flemming Fyrstenberg Uth Sogn
Hanne Elisabeth Westergaard Tyrsted Sogn (ønsker at udtræde af private årsager)
Jann Besenbacher                                                 Tyrsted Sogn
Joan Mostrup Nymand                                          Tyrsted Sogn
Kirsten Rahbek Tang                                              Tyrsted Sogn
Lissi Rasmussen                                                     Tyrsted Sogn
Ole Johansen                                                          Uth Sogn
Søren Peter Buhl                                                    Tyrsted Sogn
Tage Mortensen                                                     Tyrsted Sogn
Trine Hansen                                                          Tyrsted Sogn
Vibeke Mosegaard Poulsen                                    Tyrsted Sogn

Stedfortrædere Uth
Tom Jensen     nr. 1
Egon Hansen   nr. 2

Da menighedsrådet fortsat ikke er fuldtalligt retter Valgbestyrelsen henvendelse til Biskoppen i Aarhus Stift. Dette med henblik på, at søge om dispensation for, at ovenstående medlemmer kan få tilladelse til at blive det kommende menighedsråd.

Ligeledes at der har været henvendelse fra en borger, som har løst sognebånd for sendt til at kunne deltage i valget, som ønsker at indgå i menighedsrådet.

Tak til alle der har deltaget i valget til nyt menighedsråd 2020. De bedste ønsker for arbejdet i det nye menighedsråd.

Jeanette Blicher Rumph
På vegne af valgbestyrelsen