Ved konfirmation

I Tyrsted og Uth Sogne konfirmeres de unge mennesker i 8. klasse.

Datoen for konfirmationen bliver offentliggjort i begyndelsen af 7. klasse.

Dette er begrundet i, at det er den enkelte præst, der beslutter konfirmationsdatoen. Vi kan altså ikke beslutte for en eventuel efterfølger, at de skal konfirmere en bestemt dato de næste ti år.

Der er truffet en beslutning om dette i hele provstiet.

 

 

Når man har meldt sig til konfirmationsforberedelsen, så er der mødepligt. Hvis man er forhindret i at komme skal man meddele det til præsten, og have en underskrevet seddel med hjemmefra ved sygdom. Det er præsten, der afgør, hvor mange gange konfirmanderne skal gå i kirke, og dette krav er også en forudsætning for konfirmation.

Hvis I har almindelige spørgsmål eller specielle problemer, det kunne være efterskoleophold eller skoleskift, så kontakt os, så vi kan hjælpe jer til at få jeres barn konfirmeret.

Dagnæsskolen, Karen Holdt Madsen khm@km.dk

Bankager, Jens Peder Baggesgaard jpb@km.dk

Højvangskolen deles imellem,

Bettina Erbs Hillers beeh@km.dk

Jesper Hyldahl jhy@km.dk

Centerafdelingen på Højvangskolen går på skift mellem Karen Holdt madsen, Jesper Hyldahl og Jens Peder Baggesgaard

Specielt for Bankagerskolen:

Da Bankagerskolens distrikt dækker både Tyrsted og Torsted sogne bliver konfirmanderne delt efter klasse. 1-2 klasser modtager forberedelse og bliver konfirmeret fra Tyrsted sogn ( i Uth Kirke), mens et hold følger forberedelse i Torsted sogn.

Klasserne bliver fordelt efter, hvilken klasse der har flest elever fra Torsted sogn (opgøres i slutningen af 6. klasse) som så konfirmeres i Torsted.