Stillingsopslag

Kirketjenere ved Tyrsted-Uth pastorat.

 

Tyrsted – Uth pastorat søger snarest muligt 2 stillinger som kirketjenere.

Der er tale om en fast stilling og et sygevikariat.

Timetallet for stillingerne er på henholdsvis 37 timer og 32 timer.

 

Arbejdsstedet er Tyrsted og Uth kirker samt Sognehuset beliggende i den sydlige del af Horsens kommune.

 

Stillingen som kirketjener indebærer blandt andet:

 • at medvirke ved kirkelige handlinger
 • at udføre praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer, møder, koncerter, undervisning m.v.
 • at udføre rengøringsopgaver i kirkerne og sognehuset
 • at passe og føre tilsyn med kirkens bygninger
 • at foretage indkøb af diverse forbrugsvarer
 • at have kontakt til kirkens håndværkere og andre, der arbejder for kirken i dagligdagen
 • at stå for indkøb og koordinere forplejning til kirkens arrangementer

Der skal påregnes aften og weekend arbejde.

 

Vi søger medarbejdere der:

 • har interesse for det kirkelige arbejde
 • kan fungere i et konstruktivt samarbejde med kirkens øvrige personale
 • kan arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt og med godt humør
 • har stor ansvarsbevidsthed, engagement, fleksibilitet
 • har håndværksmæssig forståelse

 

Ansøgere med kendskab til kirketjenerjobbet herunder kirketjeneste vil blive foretrukket.

 

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening henholdsvis Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener og graver. Organisationsaftalen findes på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Årslønnen aftales indenfor intervallet kr. 259.595,12 – kr. 334.742,92(nutidskroner)for en fuldtidsstilling

Udgangspunktet for ansættelse er kr. 259.595,16.

Der er rådighedsforpligtigelse til stillingerne. Rådighedstillægget udgør kr. 24.497,48(nutidskroner) for en fuldtidsstilling.

 

Hvis den, der ansættes i stillingen, ikke har gennemført den obligatoriske uddannelse for kirketjenere, skal denne gennemføres inden for de første 2 år af ansættelsen.

Cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer kan findes på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Der er 3 måneders prøvetid. Der indhentes børneattest.

 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontaktperson Jann Besenbacher tlf. 23 30 74 38(træffes bedst på hverdage mellem 17 og 18).

 

Vi skal have din ansøgning senest fredag den 23. marts 2018 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 13, 2018.

 

Ansøgning med relevante bilag sendes til:

Menighedsrådet, Tyrsted – Uth pastorat på mail: 7967fortrolig@sogn.dk

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.