Spirekor

Ved Tyrsted og Uth Kirker er der et spirekor.

Spirekoret er et godt sted at starte, inden man begynder i kirkekoret. Her øver man sig på at synge i kor, arbejder med stemmetræning, lærer om rytmer og om noder, synger en masse gode salmer og sange og medvirker ved særlige arrangementer i kirken!

Spirekoret øver i Tyrsted Sognehus hver onsdag kl. 14.30-15.45.

For tilmelding eller nærmere oplysning kontakt organist og korleder;

Grethe Bach Köster på tlf.nr.: 2325 2611 eller gbk@km.dk

Korene ved vore kirker er medlem af den landsdækkende organisation Folkekirkens Ungdomskor FUK.

Se mere om kor og hvilke muligheder der er for stævner o.l. på www.fuk.dk

At synge i kor ved en kirke er en rigtig god fritidsaktivitet der:

  • Udvikler børns musikalitet
  • Formidler vores kulturarv
  • Udvikler børnene socialt
  • Introducerer kirken indefra
  • Styrker indlæringen