Præsterne

Jens PederSognepræst Jens Peder Baggesgaard

Jeg er fra ’61, og kom til Tyrsted-Uth i 2001 efter et
vikariat i Tamdrup på godt et år. Jeg har tre børn fra 13-19 (2011) og bor i
tjenesteboligen på Tyrstedlund 9. Jeg blev kirkebogsførende sognepræst i 2005.
Jeg har altid haft konfirmander fra Bankagerskolen og nogle år har jeg også
centerklasserne. Desuden har jeg konfirmand(er) på Endelave, hvor jeg også er
den ”faste” præst. Det vil sige, at jeg deltager i menighedsrådsmøder og har træffetider
i hverdage på øen, og således koordinerer præstearbejdet på Endelave.

Jeg er tillidsrepræsentant i Horsens Provsti og formand for
bestyrelsen for tillidsrepræsentanterne i Århus Stift.

Træffes ikke mandag.

Tlf. 51238279 el. mail: jpb@km.dk

Tyrstedlund 9

8700 Horsens

Sognepræst Karen Holdt Madsen

Mit navn er Karen Holdt Madsen. Jeg har været sognepræst i Tyrsted-Uth siden 2006 og har været præst andetsteds siden 1994.

Jeg bor Tønballevej 5, Snaptun, 7130 Julesminde.

Konfirmandforberedelse for elever på Dagnæsskolen hører under mit ansvarsområde, så spørgsmål herom rettes til mig. Ellers står jeg, sammen med Joan Nymand fra menighedsrådet, for Damesalon. Jeg er medlem af aktivitetsudvalget, og sammen med Jens Peder Baggesgaard har jeg litteraturkreds. Er der bud efter mig, tager jeg glad og gerne ud og fortæller de allerbedste af Selma Lagerlöfs fortællinger.

Tlf.: 7564 4979 e-mail: khm@km.dk  Jeg træffes ikke mandag.

 

 

Sognepræst Bettina Erbs Hillers

 

Jeg blev kandidat fra Århus Universitet i foråret 1998 og begyndte min præstegerning i foråret 2000, da jeg fik embedet her i Tyrsted-Uth Pastorat. Jeg bor i præsteboligen på Søndermarksvej 2 i Sejet. Sammen med Jesper Hyldahl har jeg konfirmanderne fra Højvangskolen, hvor jeg hvert år har c-klassen.¨

Tlf. 7568 2448 e-mail: beeh@km.dk

 

Sognepræst Jesper Hyldahl

Jeg er uddannet cand. theol. 1999 fra Aarhus Universitet og indsat som sognepræst i Tyrsted-Uth-Endelave 31. oktober 2010.

Siden 2003 har jeg været bosat i Nr. Stenderup Præstegård, nord for Kolding og gift med sognepræst Christine Alexandersson. Vi har 2 børn.

Ud over det almindelige præstearbejde, fungerer jeg som medlem af aktivitetsudvalget og er i udvalget for Mod på livet-gruppen.

Jeg har ansvaret for konfirmanderne fra Højvangskolens 8A og 8B, samt et hold fra Centerklassen.

Af særlige, aktuelle interesser er Gudstjenestens liturgi, kollekter og bøn, og jeg er derfor også medlem af redaktionsgruppen bag bønnebogen ”Himlen i mine fodsåler”.

Tlf. 2127 1772 e-mail jhy@km.dk

 

Skriv et svar