Mod på Livet – for efterladte

Mod på livet nyhesbrevFor dig, der har mistet din kære

Det hører med til livet at miste livet. Men lige så naturligt er det, at den efterladte – ved tabet af en nærtstående elsket – rammes og rystes af sorg og savn.

Det kan hjælpe at mødes med andre i samme situation.

Vi vil gerne invitere dig til at deltage i Tyrsted – Uth Sogns ” Mod på Livet” gruppe, hvor du vil møde andre, der også har mistet en ægtefælle.

Ved hvert møde vil der være en præst og flere af kirkens medarbejdere tilstede. Vi ønsker at skabe rammerne for gode samtaler og forskellige aktiviteter. Gruppen er ikke en decideret terapigruppe, men tager udgangspunkt i et godt fællesskab og et ønske om at den enkelte, bl.a. gennem dette fællesskab, får mod på livet igen.

Arrangementerne starter hver gang med fællessang. Derefter vil der være et oplæg. Det kan være af en præst eller en, der har en oplevelse eller en aktivitet, de vil fortælle om. Oplægget kan også være af kunstnerisk eller af musikalsk art.

Derefter er der tid til uformelt samvær og samtale. Vi slutter af med kaffe og en sang.

Fællesskabet er uforpligtende og alle- uanset religiøs overbevisning – er hjerteligt velkomne!

Tilmelding er ikke nødvendig

Arrangementet er gratis – dog koster kaffe 25 kr.

Har du spørgsmål til arrangementerne, eller er du bare nysgerrig, så kontakt sognepræst Jesper Hyldahl på Tlf.nr.:21271772 eller på mail: jhy@km.dk

Hvis ikke andet er skrevet, mødes vi om tirsdagen i tidsrummet fra kl. 14.00 – 15.30 i Sognehuset

Datoer:

Tirsdag d. 9. April: Vi laver mad og spiser sammen 15.45-19.00

Tirsdag d. 23. April : Påske andagt. Vi starter i Sognehuset kl. 14.00 med kaffe og går i kirken kl. 14.45

Tirsdag d. 7. Maj : Kaffe i det grønne, hvis vejret tillader det. Vi kører i skoven og nyder det smukke forår.

Tirsdag d. 21. Maj: Sommer- og ferieminder. Samtaler.

Tirsdag d. 4. Juni: Sommerudflugt med besøg på blandt andet Randers Kunstmuseum. Yderlig information om turen kommer senere

 

 

Kærlig hilsen medarbejderne i Mod-På-Livet gruppen

Hanne Westergaard, Joan Nymand, Mette Bugge og Jesper Hyldahl.

 

 

Vi kan også henvise til www.sjaelesorg.nu  der kan man anonymt chatte med en præst