Referat af menighedsrådsmøde den 22. oktober 2015

Indkaldelse til menighedsrådsmøde i Tyrsted-Uth menighedsråd

torsdag den 22. oktober 2015 kl. 18.30 i Sognehuset.

——————————————————————————————

Afbud: Jens Peder, Jørn, Tom, Leo og Betina

D A G S O R D E N

 1. Godkendelse af dagsorden.

– Godkendt

 1. Endelig godkendelse af budget 2016. Der er et par småændringer i forhold til det tidligere indsendte budget. Ligningsbeløbet til drift er forhøjet med kr. 1.700 til kr. 3.845.100. Nærmere orientering på mødet.

             – Søren Peter orienterede omkring en mindre korrektion fra provstiet              – Det endelige budget 2016 blev godkendt.

 1. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015 gennemgås og godkendes. Fremsendes snarest.

             – Punktet udsættes til menighedsrådsmøde i november.

 1. Indbydelse til “Vejkirker og andre åbne kirker” 2016 modtaget fra Kirkefondet. Ønsker vi at deltage? Pris kr. 2.000,- pr. kirke. Debat og beslutning træffes. Indbydelsen vedlægges som fil.

Det blev besluttet at vi i år ikke ønsker at blive en vejkirke. Beslutningen revideres i 2016

 1. Indbydelse fra Distriktsforeningen om deltagelse i efterårsmøde i Brædstrup sognehus 29.10.2015 kl. 19.30. Kaffen betales af kirkekassen? Tilmelding på menighedsrådsmødet. Indbydelsen vedlægges som fil.

             – Kaffen betales af kirkekassen.

 1. Invitation fra Kirkefondet til inspirationsaften om “Kirken i morgen” tirsdag den 17.11. kl. 17-21.30 i Helligåndskirken i Århus. Deltagergebyr betales af kirkekassen? Tilmelding på menighedsrådsmødet. Invitationen vedlægges som fil.

Kirkekassen betaler deltagergebyret.

               – Tilmelding til Søren Peter senest 1. november

 1. Meddelelser:

 

 1. Formand.

   Fremsendt: Menighedsråd på jeres måde (vedlægges som fil).

 • Orienterede omkring indkommen post    – Tyrsted kirke tages ud af drift fra 1. februar til 26. marts. – Kirsten Ditlevsen udtrykte bekymring over mandagslukningen på kordegnekontoret i forbindelse med bisættelser/begravelser om tirsdagen – Dette blev taget til efterretning. c. Kirke- og kirkegårdsudvalg.– Der er muligvis observeret svamp i tårnet i Uth. Dette kigges der på. – I Tyrsteds kapel er døren blevet malet og renset. Korset er påsat igen. I Uths kapelhus er der blevet malet. – arbejdet blev udført til 4000 kr. mindre end prisoverslaget – De nødvendige reparationer på præsteboligen i Sejet er igangsat. e. Vidensudvalg. -g. Kontaktperson.– Alle fremtidige fakturaer skal sendes til tyrsted.sogn@km.dkh. Kasserer.  – Jesper kigger på hvilke sponsorater der er kommet ind til vores kunstprojekt. – Det skal annonceres fra prædikestolen at kirkefrokosten er flyttet til d. 15. november – Julefrokost flyttes til fredag d. 11. dec. 8.  Eventuelt.– når man skal have udbetalt kørepenge vil regnskabsføren gerne have det senest d. 5. i først kommende måned.

 

 • – Det er vigtigt at den sidste der forlader huset, husker at låse fordøren.
 • j. Andre udvalg/personer.
 • i. Kirkeværge.
 • – Der har været afholdt møde med vores nye regnskabsfører. Den nye ordning kan medføre ændringer i vores regnskabspraksis.
 • – Der er deadline på organistvikarstillingen d. 20. november.
 • f. Aktivitetsudvalg.
 • d. Præstegårdsudvalg.
 • – Kirkegårdstaksterne for 2016 er kommet og disse takster følger vi.
 • – Arbejdet på tårnet i Uth er næsten afsluttet. Den endelige pris vil kunne oplyses på næste menighedsrådsmøde.
 • – Tak til Kirsten Ditlevsen for hendes indsat i vores sogn.
 • b. Præsterne.
 •    – Diakoniens dag i Horsens provsti afholdes d. 31/1-2016, program følger på provstiets hjemmeside.