Menighedsråd

Nedenstående finder du kommende datoer for menighedsrådsmøder, dagsordener samt referater. Menighedsrådsmøder er offentlige, så du er velkommen til at møde op, og se hvordan et sådan møde foregår.

Nederst på siden kan du læse om menighedsrådets medlemmer og funktion.

Kommende menighedsrådsmøder

 

Onsdag          11. Januar 2017

Torsdag         9. Februar 2017

Mandag        13. Marts 2017

Tirsdag           18. April 2017

Onsdag            1. Juni 2017

Tirsdag            15. August 2017

Onsdag              13. September 2017

Torsdag              12. Oktober 2017

Tirsdag               21. November 2017

Onsdag              13. December 2017 (Aflyst)

Torsdag             18. Januar 2018

Tirsdag              20. Februar 2018

Onsdag              14. Marts 2018

Torsdag              19. April 2018

Tirsdag                15. Maj 2018

Onsdag                 6. Juni 2018

Torsdag                 16. August 2018

Tirsdag                   18. September 2018

Torsdag                  25. Oktober 2018

Torsdag                   22. November 2018

Tirsdag                    18. December 2018

Onsdag                    16. Januar 2019

 

Dagsordener

Tyrsted – Uth / Dagsorden-menighedsrådsmøde

Dagsorden menighedsrådesmøde d. 25.nov.2014

Dagsorden menighedsrådsmøde d. 23. november 2015

12.13.2016-menighedsraadsmoede

17.01.11 Menighedsrådsmøde

17.02.09 Menighedsrådsmøde

170418 Menighedsrådsmøde

170510 Menighedsrådsmøde

170601 Menighedsrådsmøde

170913 Menighedsrådsmøde

180314 Menighedsrådsmøde

180419 Menighedsrådsmøde

180606 Menighedsrådsmøde

180918 Menighedsrådsmøde

181025 Menighedsrådsmøde

2018 Årsmødeindbydelse

20180821 Genbrugssten – fond 20180921 Revisionsprotokollat årsregnskab 2017 20180921 Revisionspåtegning årsregnskab 2017

180918 Menighedsrådsmøde

 

 

Referater

Referat fra menighedsrådsmøde d. 24. april 2014

Referat fra menighedsrådsmøde d. 12. maj 2014 s. 1

Referat fra menighedsrådsmøde d. 12. maj 2014 s. 2

Referat menighedsrådsmøde d. 20. oktober 2014

 Referat af menighedsrådsmøde d. 18. august 2015

Referat fra menighedsrådsmøde d. 22. oktober 2015

Referat af menighedsrådsmøde d. 23. november 2015

Referat af menighedsrådsmøde d. 13. januar 2016

Referat af menighedsrådsmøde d. 11 februar 2016

Referat fra menighedsrådsmøde d. 14. Marts 2016

Referat af Menighedsrådsmøde d. 16. August 2016

menighedsrådsmøde-referat-d-21-november-2016

13.12.2016-menighedsraadsmoede-referat

17.01.11 Menighedsrådsmøde – referat

Menighedsråd-referat d. 9. Februar_2017

170313 Menighedsrådsmøde – referat

170418 Menighedsrådsmøde – referat

170510 Menighedsrådsmøde – referat

170601 Menighedsrådsmøde – referat

170815 Menighedsrådsmøde – referat

180118 Menighedsrådsmøde – referat

180419 Menighedsrådsmøde – referat

180515 Menighedsrådsmøde – referat

180816 Menighedsrådsmøde – referat

181025 Menighedsrådsmøde – referat

 

 

 

Menighedsrådet

Den 21. november 2016 blev det nye menighedsråd konstitueret, og der blev valgt kandidater til de forskellige poster. Følgende er resultatet af valget, og skrevet med fed/kursiv er efterfølgende ændringer i menighedsrådet:

Menighedsrådsformand: Søren Peter Buhl

Næstformand: Thomas Bach Nielsen

Kirkeværge: Tage Mortensen

Kasserer: Lissi Rasmussen

Sekretær: Jesper Hyldahl

Kontaktperson: Jann Besenbacher

Bygningskyndig: Tom Hylling (ikke medlem)

Underskriftsberettiget:Thomas Bach Nielsen, Søren Peter Buhl

Kirkegårdsudvalget:

Kirsten Tang, Egon Hansen, Ole Johansen, Jens Peder Baggesgaard

Præstegårdsudvalget:

Hanne Westergaard, Tage Mortensen, Jens Christian Andersen

Valgbestyrelsen:

Ole Johansen, Jan Besenbacher, Jeanette Rumph

 

Øvrige medlemmer:

Leo Hansen, Joan Nymand, Bettina Erbs Hillers og Karen Holdt Madsen

 

 

For at sætte ansigter på de forskellige menighedsrådsmedlemmer kan man klikke her:  billeder af menighedsrådet

 

Hvad laver menighedsrådet?

Tyrsted-Uth Sogne har et meget aktivt og engageret menighedsråd. De, der sidder i rådet, har mange forskellige roller og opgaver: De er arbejdsheste, visionære, arbejdsgivere, koordinatorer, organisatorer og meget mere.

Som det står i loven skal menighedsrådet sørge for sognets kirkelige og administrative anliggender samt virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Tyrsted og Uth har et fælles menighedsråd med 3 medlemmer fra Uth og med 11 medlemmer fra Tyrsted. Vore 4 præster er også medlemmer af menighedsrådet. På møderne deltager yderligere en medarbejderrepræsentant.

Alle rådsmøder er offentlige møder, hvilket betyder at alle i sognet til enhver tid er velkomne til at overvære et møde. Tidspunkt og dagsorden kan ses på hjemmesiden. Her lægges referaterne også ind.

Menighedsrådet tildeles hvert år en portion penge fra provstiet(skattekroner) som vi forvalter. De fleste penge bruges til løn til personalet og til at vedligeholde kirker, sognehus og præsteboliger. Man har til enhver tid mulighed for at se regnskaber og budgetter for sognene.

Vi er ansvarlige for konfirmandundervisningen og for ”oplæring i den kristne tro” af øvrige folkekirkemedlemmer i sognet. Det vi også kalder menighedens liv og vækst.

Livet omkring kirken finder du i de ugentlige gudstjenester og i de mange forskellige aktiviteter. I kirkeblad og på hjemmesiden oplyses gudstjenester og aktiviteter, som alle er velkomne til!