Menighedsråd

Nedenstående finder du kommende datoer for menighedsrådsmøder, dagsordener samt referater. Menighedsrådsmøder er offentlige, så du er velkommen til at møde op, og se hvordan et sådan møde foregår.

Nederst på siden kan du læse om menighedsrådets medlemmer og funktion.

 

Kommende menighedsrådsmøder

 

Onsdag                     18. September 2019

Onsdag                      23. Oktober 2019

Tirsdag                     26. November 2019

Onsdag                      18. December 2019

Torsdag                     16. Januar 2020

Tirsdag                       18. Februar 2020

Onsdag                        18. Marts 2020  AFLYST

Torsdag                        16. April 2020

Onsdag                         27. Maj 2020

Torsdag                       11. Juni 2020

Torsdag                        13. August 2020

Tirsdag                         22. September 2020

Onsdag                         21. Oktober 2020

Torsdag                        19. November 2020

Tirsdag                         24. November (konstituerende) 2020

Onsdag                         16. December 2020

Torsdag                        14. Januar 2021

 

 

Nyeste dagsorden og referat

 

 

Dagsordener

Tyrsted – Uth / Dagsorden-menighedsrådsmøde

Dagsorden menighedsrådesmøde d. 25.nov.2014

Dagsorden menighedsrådsmøde d. 23. november 2015

12.13.2016-menighedsraadsmoede

17.01.11 Menighedsrådsmøde

17.02.09 Menighedsrådsmøde

170418 Menighedsrådsmøde

170510 Menighedsrådsmøde

170601 Menighedsrådsmøde

170913 Menighedsrådsmøde

180314 Menighedsrådsmøde

180419 Menighedsrådsmøde

180606 Menighedsrådsmøde

180918 Menighedsrådsmøde

181025 Menighedsrådsmøde

2018 Årsmødeindbydelse

20180821 Genbrugssten – fond 20180921 Revisionsprotokollat årsregnskab 2017 20180921 Revisionspåtegning årsregnskab 2017

180918 Menighedsrådsmøde

181122 Menighedsrådsmøde

bilag 2019 Endeligt budget 181120 P-plads Uth – skitse

190116 Menighedsrådsmøde

190319 Menighedsrådsmøde

20170201 Foraarsmoede2017_program

20180530 P-plads – kapel Tyrsted kirke

20180531 Arealangivelser pr matrnr

20180531 Dagsordenspunkt_ ØK Erhvervelse af fast ejendom

20180531 Købsaftale

20190306 Indledende budgetsamråd 2019

190424 Menighedsrådsmøde

2019 – 1. kvartal Budget formål

2019 april Mini container 2 hjul

2019 april Mini container 4 hjul

2019 april Tilbud på renovation

190522 Menighedsrådsmøde

2020 Midlertidig budget 2020 afleveret 050619 kl 08_19

190611 Menighedsrådsmøde

2018 Revisionsprotokolater 2018 _ Tyrsted-Uth (003)

2019 – 2. kvartal Budget formål

2019 – kvartalsrapport 2. kvartal

2019 Invitation afsluttende budgetsamråd

190528 Syn af Tyrsted kirke og kirkegårdTyrsted 19 syn

190528 Syn Uth kirke og kirkegård

190813 Menighedsrådsmøde

2020 Budget Tyrsted-Uth kirkekasse 190905 Synsrapport for Søndermarksvej 2 190905 Synsrapport Sognehuset 190918 Menighedsrådsmøde Invitation til temaaften om valg

2021 Foreløbigt budget 7.6.2020 kl. 11.25 2020 Kvartalsrapport 1. kvartal 190918 Tilbud fra MALER 200611 Menighedsrådsmøde

 

 

Referater

Referat fra menighedsrådsmøde d. 24. april 2014

Referat fra menighedsrådsmøde d. 12. maj 2014 s. 1

Referat fra menighedsrådsmøde d. 12. maj 2014 s. 2

Referat menighedsrådsmøde d. 20. oktober 2014

 Referat af menighedsrådsmøde d. 18. august 2015

Referat fra menighedsrådsmøde d. 22. oktober 2015

Referat af menighedsrådsmøde d. 23. november 2015

Referat af menighedsrådsmøde d. 13. januar 2016

Referat af menighedsrådsmøde d. 11 februar 2016

Referat fra menighedsrådsmøde d. 14. Marts 2016

Referat af Menighedsrådsmøde d. 16. August 2016

menighedsrådsmøde-referat-d-21-november-2016

13.12.2016-menighedsraadsmoede-referat

17.01.11 Menighedsrådsmøde – referat

Menighedsråd-referat d. 9. Februar_2017

170313 Menighedsrådsmøde – referat

170418 Menighedsrådsmøde – referat

170510 Menighedsrådsmøde – referat

170601 Menighedsrådsmøde – referat

170815 Menighedsrådsmøde – referat

180118 Menighedsrådsmøde – referat

180419 Menighedsrådsmøde – referat

180515 Menighedsrådsmøde – referat

180816 Menighedsrådsmøde – referat

181025 Menighedsrådsmøde – referat

181122 Menighedsrådsmøde – referat

190116 Menighedsrådsmøde – referat

190221 Menighedsrådsmøde-referat

190424 Menighedsrådsmøde – referat

190611 Menighedsrådsmøde – referat

190813 Menighedsrådsmøde – referat

190918 Menighedsrådsmøde – referat

 

 

Menighedsrådet

Den 21. november 2016 blev det nye menighedsråd konstitueret, og der blev valgt kandidater til de forskellige poster. Følgende er resultatet af valget, og skrevet med fed/kursiv er efterfølgende ændringer i menighedsrådet:

Menighedsrådsformand: Søren Peter Buhl

Næstformand: Thomas Bach Nielsen

Kirkeværge: Tage Mortensen

Kasserer: Lissi Rasmussen

Sekretær: Jesper Hyldahl

Kontaktperson: Jann Besenbacher

Bygningskyndig: Tom Hylling (ikke medlem)

Underskriftsberettiget:Thomas Bach Nielsen, Søren Peter Buhl

Kirkegårdsudvalget:

Kirsten Tang, Egon Hansen, Ole Johansen, Jens Peder Baggesgaard

Præstegårdsudvalget:

Hanne Westergaard, Tage Mortensen, Jens Christian Andersen

Valgbestyrelsen:

Ole Johansen, Jan Besenbacher, Jeanette Rumph

 

Øvrige medlemmer:

Leo Hansen, Joan Nymand, Bettina Erbs Hillers og Karen Holdt Madsen

 

Hvad laver menighedsrådet?

Tyrsted-Uth Sogne har et meget aktivt og engageret menighedsråd. De, der sidder i rådet, har mange forskellige roller og opgaver: De er arbejdsheste, visionære, arbejdsgivere, koordinatorer, organisatorer og meget mere.

Som det står i loven skal menighedsrådet sørge for sognets kirkelige og administrative anliggender samt virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Tyrsted og Uth har et fælles menighedsråd med 3 medlemmer fra Uth og med 11 medlemmer fra Tyrsted. Vore 4 præster er også medlemmer af menighedsrådet. På møderne deltager yderligere en medarbejderrepræsentant.

Alle rådsmøder er offentlige møder, hvilket betyder at alle i sognet til enhver tid er velkomne til at overvære et møde. Tidspunkt og dagsorden kan ses på hjemmesiden. Her lægges referaterne også ind.

Menighedsrådet tildeles hvert år en portion penge fra provstiet(skattekroner) som vi forvalter. De fleste penge bruges til løn til personalet og til at vedligeholde kirker, sognehus og præsteboliger. Man har til enhver tid mulighed for at se regnskaber og budgetter for sognene.

Vi er ansvarlige for konfirmandundervisningen og for ”oplæring i den kristne tro” af øvrige folkekirkemedlemmer i sognet. Det vi også kalder menighedens liv og vækst.

Livet omkring kirken finder du i de ugentlige gudstjenester og i de mange forskellige aktiviteter. I kirkeblad og på hjemmesiden oplyses gudstjenester og aktiviteter, som alle er velkomne til!