Kirkerne

Uth Kirke
fortalt af Hanne Westergaard

Klik på linket og hør: Om Uth Kirke – af Hanne Westergaard

Mere om Uth Kirke

Uth Kirke er bygget i 1577 af Karen Gyldenstjerne til Boller Slot, som afløser for en forfalden romansk kirke. Den er en af relativt få kirker i Danmark fra reformationstiden. Desværre er mange af bygningens karakteristiske reformationstræk forsvundet ved en restaurering i 1869 og fremstår nu nærmest som en basilika. Den har dog bevaret det åbne præg, som den manglende adskillelse af kor og skib skaber.

Byggeri og interiør

Alter

Altertavlen er fra 1577, indsat, da reformationskirken blev bygget. Hovedfeltet forestiller nadverens indstiftelse, og på sidefelterne er efter god luthersk skik henholdsvis Fadervor og Indstiftelsesordene gengivet. Herunder står Karen Gyldenstjernes og hendes mands, Holger Rosenkrantz’ valgsprog: ”Auf Gott vertravet ist wol Gebavet” K.G.S. ”Gott sei uns holdt und rechnen kein Schuldt” H.R.K.

Under midterfeltet står der, at ejerne af Boller og Møgelkær i 1724 lod tavlen ”på ny renovere og stafere”.

Døbefont

Sammen med kirkens tympanon stammer døbefonten formentlig fra den romanske Uth Kirke. Det er en for egnen typisk løvefont. Dette smukke eksemplar har endda givet navn til den såkaldte ”Uth-gruppe”; et antal fonte, som, man mener, er fremstillet af samme stenmester.

Fontens fod er smykket med palmetter og liljer i lavt relief. Kummen er udsmykket med to par løver imellem hvilke, der er anbragt et stiliseret træ. Imellem fod og kumme og på kummens kant er der hugget tovsnoninger.

Dåbsfadet er skænket af Hannibal Gyldenstjerne og hustru Helweg Kaas i 1622 og er i øvrigt mage til Tyrsted Kirkes dåbsfad. Midterfeltet forestiller Bebudelsen og i en dobbeltcirkel uden om er der springende hjorte.

Prædikestol

Prædikestolen med lydhimmel fra 1732 er skænket af grevinde Christine Sophie Holstein, født Rewentlov. Der har hersket en vis usikkerhed om, hvem der har udført arbejdet. Men på baggrund af sammenligninger med andre stole mener man at kunne fastslå, at det er Jørgen Arentzen Slache, der er mester for det smukke træskærerarbejde.

Kalkmalerier

På korvæggene er der en frise af kalkmalerier. De forestiller Holger Rosenkrantz og Karen Gyldenstjernes våbenskjolde samt Karen Gyldenstjernes aners skjolde.

På den nordvendte væg er der tilføjet en tekst, som er delvist ødelagt af tidligere overkalkning og af restaureringen i 1869. Her giver Karen Gyldenstjerne tilkende, at hun har ladet kirken bygge i år MDLXXV (1575).

Gravkapellet

I kapellet, som indtil restaureringen havde adgang fra kirkegården men nu står i forbindelse med kirkerummet, ligger Holger Rosenkrantz og Karen Gyldenstjerne begravet i en såkaldt Tomba. Den er udformet som en alkove og bygget ind i en niche. I tombaen ligger også Holger Rosenkrantz’ første hustru Mette Kronos og deres to børn, Margrethe og Ellen.

Tre sarkofager er anbragt fritstående i kapellet. De rummer de jordiske rester af Jens Krag Juel Wind; dennes hustru Sophia Magdalene Friis samt Kammerherreinde Cathrine Wilhelmine Juel.

Boller Slot og dermed Uth Kirke overgik til slægten Friis i 1663. I kapellet hænger også et stort maleri forestillende Holger Rosenkrantz, Karen Gyldenstjerne og deres fire sønner.

Tyrsted Kirke

img_20160915_112243Tyrsted Kirke
fortalt af Hanne Westergaard – Klik på linket og hør om Tyrsted Kirke

Tyrsted Kirke er mindre end Uth, men til gengæld ældre. Dele af kirken er muligvis fra sidste halvdel af 1100-tallet. Kirkegården grænser op til villakvartererne i det sydlige Horsens.

Altertavle

Altertavlen som kunstneren Lise Malinovsky har fremstillet til kirken, blev præsenteret på bedste vis d. 27. Marts 2016. Det bliver en Altertavle der kommer til at pryde Kirken i mange år fremover.

Den gamle Altertavle er stadig bevaret bagerst i Kirken.

Sognet

I dag kan det synes lidt pudsig, at den mindste kirke på den måde ligger i det største sogn. Men det skyldes netop den udvikling, som området har gennemløbet i de sidste 100 år. Oprindeligt var Tyrsted og Uth to små landsbyer uden for Horsens. Uth kirke lå tættere på Boller Slot og fik derfor større opmærksomhed fra herremanden. Senere voksede Horsens by ind over Tyrsted grænser og mangedoblede antallet af sognebørn.

 

 

Skriv et svar