Dagsorden menighedsrådsmøde 23. november 2015

151123 Menighedsrådsmøde