Dagnæsskolen

Konfirmationer Dagnæsskolen

I Tyrsted og Uth Sogne konfirmeres de unge mennesker i 8. klasse.

Datoen for konfirmationen bliver offentliggjort i begyndelsen af 7. klasse.

Dette er begrundet i, at det er den enkelte præst, der beslutter konfirmationsdatoen. Vi kan altså ikke beslutte for en eventuel efterfølger, at de skal konfirmere en bestemt dato de næste ti år.

Der er truffet en beslutning om dette i hele provstiet.

 

Konfirmation 2019

Dagnæsskolen d. 28. April 2019

A-klassen skal konfirmeres kl. 9.30 og B-klassen kl. 11.30.

 

Konfirmation 2020

Dagnæsskolen d. 18. April

 

 

Konfirmation 2020

Fra 2020 vil konfirmationsgudstjenesten finde sted om lørdagen frem for om søndagen. Det er en beslutning, jeg og mine kolleger ved Tyrsted-Uth Kirker har truffet på baggrund af forældreønsker og erfaringer fra andre kirker. Ændringen gælder for konfirmander fra Dagnæsskolen, Bankager Skole og Højvangskolen. Det betyder, at Dagnæsskolens konfirmander i 2020 skal konfirmeres lørdag d. 18. april. Jeg håber, at både konfirmander og forældre vil være glade for beslutningen og finder, at der er tilstrækkelig tid til at indrette sig efter den.

Venlig hilsen

Karen Holdt Madsen, Sognepræst