Centerklassen

I Tyrsted og Uth Sogne konfirmeres de unge mennesker i 8. klasse.

Datoen for konfirmationen bliver offentliggjort i begyndelsen af 7. klasse.

Dette er begrundet i, at det er den enkelte præst, der beslutter konfirmationsdatoen. Vi kan altså ikke beslutte for en eventuel efterfølger, at de skal konfirmere en bestemt dato de næste ti år.

Der er truffet en beslutning om dette i hele provstiet.

Konfirmationer i Tyrsted Kirke

 

Centerklassen d. 26. Maj 2019

Centerklassen d. 16. Maj 2020