Bankagerskolen

I Tyrsted og Uth Sogne konfirmeres de unge mennesker i 8. klasse.

Datoen for konfirmationen bliver offentliggjort i begyndelsen af 7. klasse.

Dette er begrundet i, at det er den enkelte præst, der beslutter konfirmationsdatoen. Vi kan altså ikke beslutte for en eventuel efterfølger, at de skal konfirmere en bestemt dato de næste ti år.

Der er truffet en beslutning om dette i hele provstiet.

Da Bankagerskolens distrikt dækker både Tyrsted og Torsted sogne bliver konfirmanderne delt efter klasse. 1-2 klasser modtager forberedelse og bliver konfirmeret fra Tyrsted sogn (i Uth Kirke), mens et hold følger forberedelse i Torsted sogn.

Klasserne bliver fordelt efter, hvilken klasse der har flest elever fra Torsted sogn (opgøres i slutningen af 6. klasse) som så konfirmeres i Torsted.

 

 

Dette link kan benyttes ved konfirmandindskrivning:

https://personregistrering.cpr.dk/personregistrering/konfirmation

OBS: Der er pt. lukket for elektronisk tilmelding. Hvis du ikke har fået tilmeldt dit barn endnu bedes du rette henvendelse til den præst der skal konfirmere dit barn.

Dato for Konfirmationer for 2020

8.X

Lørdag d. 2. Maj kl. 10.00 i Uth Kirke

 

Dato for konfirmationer for 2021

 

Lørdag d. 24. April kl. 10.00 i Uth Kirke